Процедура № 6642 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Чирпан 04.04.2023 1,786.00 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия Профил на купувача Открит конкурс
Предмет Механизирано - почистване на семепроизводствена акациева градина; Ръчно - почистване на площи (язовирна стена) от храсти, издънки, тръни, къпини и др.; в обект с №236206 на територията на „Югоизточно държавно предприятие” ДП Сливен - ТП Държавно горско стопанство „Чирпан”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№236206 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.