Процедура № 6644 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Централно Управление 03.05.2023 17.05.2023 11,788.12 лв. без ДДС Процедури по ЗЛОД Конкурс Заповед №РД48-10/17.03.2023г. за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Сондите” в района на дейност на ТП „ДГС Гурково“, обособен със Заповед №РД 49-228/07.06.2012 г. на министъра на земеделието и храните.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.