Процедура № 6645 на Централно Управление

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Централно Управление 04.05.2023 18.05.2023 10,960.44 лв. без ДДС Процедури по ЗЛОД Конкурс
Предмет Заповед№ РД48-9/17.03.2023г. за провеждане на конкурс за предоставяне стопанисването и ползването на дивеча в ДУ „Горна махала” в района на дейност на ТП „ДГС Гурково“, обособен със Заповед №РД49-74/27.03.2012 г. на министъра на земеделието и храните.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.