Процедура № 6673 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 11.05.2023 75,513.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина - ТП ДГС Средец, обекти №2312, №2313 и №2314

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2312, 2313 ,2314 бл, цр, кгбр 188 куб.м. 174 куб.м. 0 куб.м. 318 куб.м. 1493 куб.м. 0 куб.м. 2173 куб.м.