Процедура № 6687 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
Процедура № 6687 на ДГС Кипилово от 12.05.2023 е прекратена!
ДГС Кипилово 12.05.2023 15.05.2023 137,135.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Електронен търг с наддаване Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2312-1 Бялбор,Смърч,Черенбор,Бук,Зимендъб,Габър,Трепетлика,Явор,Бреза,Акация,Върба 49 куб.м. 7 куб.м. 1 куб.м. 0 куб.м. 1085 куб.м. 74 куб.м. 1216.00 куб.м.