Процедура № 6692 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Кипилово 25.05.2023 26.05.2023 75,770.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Електронен търг с наддаване Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от обект 2311-1

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2311-1 Бялбор,Смърч,Черенбор,Зеленадуглазка,Бук,Габър,Ясен,Трепетлика,Мъждрян,Клен,Череша,Шестил 122 куб.м. 35 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 445 куб.м. 2 куб.м. 606 куб.м.