Процедура № 6700 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 05.06.2023 48,899.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Извеждане на сеч, разкройване на сортименти по БДС, извоз до временен склад и рампиране на отсечена дървесина в обект № 2312 включен в КЛФ 2023 год., в териториалния обхват на дейност на ТП „ДГС Кипилово"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2312 чб,бб,см,бк,здб,гбр,трп,врб,яв,брз,ак 49 куб.м. 7 куб.м. 1 куб.м. 568 куб.м. 517 куб.м. 74 куб.м. 1216 куб.м.