Процедура № 6711 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6711 на ДГС Стара река от 22.06.2023 е прекратена!
ДГС Стара река 22.06.2023 23.06.2023 155,960.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Електронен търг с наддаване
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества за обект 2308-E

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2308-E бб,бк,здб,бл,гбр,пр 82 куб.м. 6 куб.м. 0 куб.м. 537 куб.м. 935 куб.м. 396 куб.м. 1419 куб.м.