Процедура № 6717 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6717 на ДГС Тича от 28.06.2023 е прекратена!
ДГС Тича 28.06.2023 1,000.00 лв. без ДДС Събиране на оферти с обява Профил на купувача Събиране на оферти с обява
Предмет „Извършване на годишни технически прегледи на МПС /вкл. ГТП на газови и метанови уредби/ на пътни превозни средства собственост на ТП „ДГС ТИЧА” за срок от 12 месеца“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.