Процедура № 6719 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6719 на ДГС Гурково от 26.06.2023 е прекратена!
ДГС Гурково 26.06.2023 2,000.00 лв. без ДДС Събиране на оферти с обява Профил на купувача Събиране на оферти с обява
Предмет „ Доставка чрез закупуване на допълнителни противопожарни материали/ извън депата по Наредба№8 за срок от 12 месеца”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.