Процедура № 6720 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Айтос 16.06.2023 1,416.10 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Договаряне
Предмет Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 16.06.2023

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2304 срлп 7.34 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3.26 куб.м. 10.6 куб.м.