Процедура № 6732 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 18.07.2023 12,000.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача открита процедура
Предмет "ДОСТАВКА, МОНТАЖ И БАЛАНС НА ГУМИ И ДЖАНТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 1. Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили. 2. Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за товарни автомобили. 3. Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за селскостопански машини (трактори и други – земеделска и горска техника) за нуждите на ТП „ДГС Кипилово" за срок от 24 календарни месеца.”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.