Процедура № 6751 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Айтос 18.07.2023 57,505.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Договаряне
Предмет Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 18.07.2023г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Договаряне 20 избк,гбр 228 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 161 куб.м. 389 куб.м.