Процедура № 6769 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 16.08.2023 7,796.00 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия открит конкурс
Предмет “ЛКД № 2 – Отглеждане на млади насаждения без материален добив – прореждане върху 80 дка/обща площ“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ЛКД . 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.