Процедура № 6774 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Стара река 24.08.2023 25.08.2023 12,795.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества 2309-Е

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2309-Е Бялбор,Смърч 9 куб.м. 10 куб.м. 0 куб.м. 97 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 116 куб.м.