Процедура № 6779 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Чирпан 26.08.2023 1,000.00 лв. без ДДС Събиране на оферти с обява Профил на купувача Събиране на оферти с обява
Предмет ТЕКУЩ РЕМОНТ, ПРОФИЛАКТИКА И ИЗВЪН ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА КЛИМАТИЦИ И КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.