Процедура № 6783 на ДГС Тича

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Тича 27.09.2023 10,000.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача Открита Процедура
Предмет „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти за леки и лекотоварни автомобили“ за срок от 12 месеца

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.