Процедура № 6785 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 08.09.2023 82,933.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Профил на купувача Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен
Предмет Електронен конкурс за продажба на стояща дървесина на корен - обект 232К

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
232К Бялбор,Черенбор,Зеленадуглазка,Бук,Зимендъб,Габър,Трепетлика,Мъждрян,Келявгабър 318 куб.м. 145 куб.м. 0 куб.м. 421 куб.м. 167 куб.м. 0 куб.м. 1051.00 куб.м.