Процедура № 6798 на ДГС Ивайловград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Ивайловград 27.09.2023 28,225.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина - сеч, извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина - Обект 2346;

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2346; бл;здб;цр;гбр;бб;чб; 172 куб.м. 49 куб.м. 0 куб.м. 2 куб.м. 444 куб.м. 0 куб.м. 667 куб.м.