Процедура № 6811 на ДЛС Несебър

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Несебър 27.09.2023 10,440.28 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача договаряне
Предмет Договаряне за продажба на действително добити количества дървесина от склад на територията на ТП " ДЛС Несебър"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2312-7 здгл,бб, 73.06 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 73.06 куб.м.