Процедура № 6817 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Стара река 17.10.2023 18.10.2023 80,280.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Електронен търг с наддаване
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества за обект 2311-Е

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2311-Е Бук,Зимендъб,Габър,Бряст,Ясен,Трепетлика,Явор 4 куб.м. 77 куб.м. 1 куб.м. 369 куб.м. 142 куб.м. 200 куб.м. 793 куб.м.