Процедура № 6823 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Айтос 06.10.2023 12,473.20 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Договаряне
Предмет Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 06.10.2023г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Договаряне 15 изгор,бл 24.1 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 21.52 куб.м. 45.62 куб.м.