Процедура № 6828 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Стара река 23.10.2023 24.10.2023 9,420.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Електронен търг с наддаване
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от обект 2310-Е

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2310-Е бук 45 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 15 куб.м. 60 куб.м.