Процедура № 6833 на ДГС Гурково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Гурково 25.10.2023 1,800.00 лв. без ДДС Събиране на оферти с обява Профил на купувача Събиране на оферти с обява
Предмет Доставка чрез закупуване на работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари за работни дрехи (работни ръкавици, предпазни козирки, предпазна екипировка - без защитно облекло за пожари)

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.