Процедура № 6837 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Айтос 05.06.2023 6,226.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рамп. на маркир.д-на от Обект 2330.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2330 бл,цр,чб 12 куб.м. 3 куб.м. 1 куб.м. 57 куб.м. 81 куб.м. 12 куб.м. 162 куб.м.

Документи