Процедура № 6839 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Стара река 13.11.2023 19,590.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Профил на купувача Електронен търг с наддаване ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН , ОБЕКТ 2312-Е

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2312-Е Черенбор,Зеленадуглазка,Бук,цер,Трепетлика,Дъб 92 куб.м. 50 куб.м. 3 куб.м. 45 куб.м. 58 куб.м. 0 куб.м. 248 куб.м.