Процедура № 6845 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Айтос 07.11.2023 13,186.65 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Договаряне
Предмет Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 07.11.2023г.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Договаряне 12-2 цр 46.2 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 60.74 куб.м. 106.94 куб.м.