Процедура № 6856 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Граматиково 08.12.2023 708,250.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача открит конкурс
Предмет ОТКРИТ КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ДОБИВ НА ДЪРВЕСИНА ЗА ОБЕКТИ №№2402,2403,2404,2405,2406,2407,2408,2409,2410,2412,2413,2414,2417,2418, 2419, 2423,2424,2425

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2402,2403,2404,2405,2406,2407,2408,2409,2410,2412,2413,2414,2417,2418, 2419, 2423,2424,2425 бл,цр,избк,кгбр,трп,изгр,гбр,чб,мжд,бб,здгл 1506 куб.м. 1482 куб.м. 1519 куб.м. 10048 куб.м. 6714 куб.м. 73 куб.м. 21342 куб.м.