Процедура № 6857 на ДГС Малко Търново

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Малко Търново 28.11.2023 9,726.65 лв. без ДДС Продажба на дървесина чрез пряко договаряне Договаряне
Предмет „Продажба на действително добити количества дървесина от временни складове в района на дейност на ТП „ДГС Малко Търново“, от отдели и подотдели, съгласно одобрен график, по отделно за всеки от пакетите с № 2302-5 „Бабина нива“, № 2315-2 „Цигански пясък“ и № 2317-3 „Хайдушки кладенец“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№ 2302-5 „Бабина нива“, № 2315-2 „Цигански пясък“ и № 2317-3 „Хайдушки кладенец“ бл, изгор 32.68 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 6.43 куб.м. 39.11 куб.м.