Процедура № 6858 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Граматиково 15.12.2023 299,861.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача открит конкурс
Предмет «Добив на дървесина”, за търговци отговарящи на изискванията на чл.115 от Закона за горите и чл.38, ал.1 и ал.2 от НУРВИДГТДОСПДНГП за обекти№№2401,2411,2415, 2420,2421,2422,2426

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2401,2411,2415, 2420,2421,2422,2426 изгр,избк,бл,цр,трп,гбр,чб 942 куб.м. 585 куб.м. 509 куб.м. 3467 куб.м. 2310 куб.м. 29 куб.м. 7842 куб.м.