Процедура № 6859 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Чирпан 11.12.2023 468,390.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Профил на купувача Конкурс за продажба на дървесина на корен
Предмет ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН И ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ, СЕЧ, ИЗВОЗ, РАМПИРАНЕ, ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТ И РАЗТОВАРВАНЕ ФРАНКО КЛИЕНТА, НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТИ №№ 246103, 246104, 246105

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
246103, 246104 и 246105 здб, бк, гбр, кгбр, ак, мжд, цр, кдб 361 куб.м. 1405 куб.м. 90 куб.м. 0 куб.м. 4152 куб.м. 0 куб.м. 6008 куб.м.