Процедура № 6861 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6861 на ДГС Кипилово от 11.12.2023 е прекратена!
ДГС Кипилово 11.12.2023 12.12.2023 71,866.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Профил на купувача Електронен търг с наддаване
Предмет „търг с явно наддаване“ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен в горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на ТП „ДГС Кипилово“ в Обект № 242

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
242 Бялбор,Черенбор,Габър,Череша 519 куб.м. 63 куб.м. 0 куб.м. 185 куб.м. 78 куб.м. 1 куб.м. 846 куб.м.