Процедура № 6862 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6862 на ДГС Кипилово от 11.12.2023 е прекратена!
ДГС Кипилово 11.12.2023 12.12.2023 155,985.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Профил на купувача Електронен търг с наддаване
Предмет „търг с явно наддаване“ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен в горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на ТП „ДГС Кипилово“ в Обект № 244

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
244 Бялбор,Бук,Зимендъб,Габър,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Келявгабър,Върба,Череша,Шестил 559 куб.м. 23 куб.м. 21 куб.м. 592 куб.м. 897 куб.м. 150 куб.м. 2242 куб.м.