Процедура № 6863 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6863 на ДГС Кипилово от 11.12.2023 е прекратена!
ДГС Кипилово 11.12.2023 12.12.2023 5,951.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Профил на купувача Електронен търг с наддаване
Предмет „търг с явно наддаване“ за продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен в горски територии – държавна собственост, в териториалния обхват на ТП „ДГС Кипилово“ в Обект № 245

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
245 Бялбор,Веймутовбор,Зеленадуглазка,Зимендъб,Габър,Шестил 40 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 11 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 73 куб.м.