Процедура № 6864 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 14.12.2023 97,025.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Открит конкурс
Предмет Добив на дървесина - обекти №№2402, 2403, 2404 - държавни горски територии на ТП ДГС Средец

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2402, 2403, 2404 бл, цр, пяс, гбр, кгбр, мжд 125 куб.м. 357 куб.м. 9 куб.м. 388 куб.м. 1970 куб.м. 0 куб.м. 2849 куб.м.