Процедура № 6915 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6915 на ДГС Стара река от 21.12.2023 е прекратена!
ДГС Стара река 21.12.2023 258,240.00 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Профил на купувача Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества
Предмет Електронен търг с наддаване за продажба на добита дървесина на прогнозни количества от обект 2402-МТ

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2402-МТ Бялбор,Смърч,Черенбор,Ела,Зеленадуглазка 1512 куб.м. 328 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1840 куб.м.