Процедура № 6920 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Чирпан 15.01.2024 127,234.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен Профил на купувача Конкурс за продажба на дървесина на корен
Предмет ПРОДАЖБА НА ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН И ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ, СЕЧ, ИЗВОЗ, РАМПИРАНЕ, ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТ И РАЗТОВАРВАНЕ ФРАНКО КЛИЕНТА, НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЕКТ № 246104

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
246104 здб, бл, кгбр, кдб, цр 86 куб.м. 290 куб.м. 13 куб.м. 0 куб.м. 1197 куб.м. 0 куб.м. 1586 куб.м.