Процедура № 6927 на ДГС Кипилово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Кипилово 25.01.2024 26.01.2024 51,263.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Електронен конкурс за добив на дървесина
Предмет Електронен конкурс за добив на дървесина от обект 2402

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2402 Бялбор,Веймутовбор,Зеленадуглазка,Клек,Бук,Зимендъб,Габър,Липа,Трепетлика,Явор,Бреза,Череша 45 куб.м. 22 куб.м. 1 куб.м. 389 куб.м. 806 куб.м. 15 куб.м. 1278 куб.м.