Процедура № 6938 на ДЛС Граматиково

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДЛС Граматиково 05.02.2024 63,008.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача открит конкурс
Предмет Възлагане на дейности в горските територии - добив на дървесина в обекти 2427 и 2428

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2427,2428 цр,избк,изгр,гбр,бл,вмтб,трп,мжд 44 куб.м. 157 куб.м. 138 куб.м. 941 куб.м. 621 куб.м. 3 куб.м. 1904 куб.м.