Процедура № 6947 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Звездец 14.02.2024 15.02.2024 216,154.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача открит конкурс
Предмет “Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект №2408, Обект 2409, Обект 2411 и Обект №2412, находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обект №2408, Обект 2409, Обект 2411 и Обект №2412 бл, чб, цр, гбр, срлп, мжд, кгбр 646 куб.м. 472 куб.м. 22 куб.м. 285 куб.м. 4613 куб.м. 44 куб.м. 6082 куб.м.