Процедура № 6956 на ДГС Маджарово

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Маджарово 26.02.2024 27.02.2024 208,858.25 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности Открит конкурс
Предмет „Попълване и отглеждане на тополови и дребноразмерни култури“ от Обект № 2491 на територията на ТП ДГС Маджарово.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2491 тп, цр 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.

Документи