Процедура № 6960 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Чирпан 27.02.2024 160,818.07 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия Профил на купувача Конкурс
Предмет Временно съхраняване на фиданки за залесяване, залесяване, временно съхраняване на фиданки за попълване, попълване, отглеждане на горски култури, ръчна почвоподготовка, механизирана почвоподготовка, временно съхраняване на тополови фиданки за залесяване, залесяване на тополови фиданки, отглеждане на млади насаждения без материален добив, подпомагане на естественото възобновяване ; в обект с №246201

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
246201 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.