Процедура № 6962 на ДГС Свиленград

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Свиленград 27.02.2024 211,870.43 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия Открит конкурс
Предмет "ПОЧВОПОДГОТОВКА, ЗАЛЕСЯВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА 250 ДКА ДЪБОВИ КУЛТУРИ“ на територията на ТП ДГС Свиленград - Обект 2024-5

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2024-5 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.