Процедура № 7030 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Айтос 28.06.2024 01.07.2024 30,425.00 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия Открит конкурс
Предмет "ОТГЛЕЖДАНЕ НА МЛАДИ НАСАЖДЕНИЯ“ - за Обект №2-ЛКД / 2024 , на територията на ТП „ДГС Айтос”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ЛКД 2/2024 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. -0.05 куб.м. 0 куб.м.