Процедура № 7034 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Звездец 04.07.2024 05.07.2024 2,200.00 лв. без ДДС Открита процедура Профил на купувача Открит конкурс
Предмет „Товарене, транспорт и разтоварване на дървесина от временен склад до адрес на краен потребител в населените места в териториалния обхват на ТП „ДГС Звездец“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.