Процедура № 7036 на ДГС Звездец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Звездец 04.07.2024 05.07.2024 113,750.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Профил на купувача Открит конкурс
Предмет “Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове за Обект № 2406, Обект №2415 и Обект №2419, находящ се в горски територии – държавна собственост, в района на дейност на ТП „ДГС Звездец“

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обект № 2406, Обект №2415 и Обект №2419 кгбр, мжд 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3250 куб.м. 0 куб.м. 3250 куб.м.