Процедури

Процедура № 775 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 15.02.2017
Втора дата
Начална цена 10,293.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Самостоятелно извършване от ТП "ДГС Стара река" на дейностите"Сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до вр. склад" в обект 1709

Данни за дървесината

Обект/и № 1709
Дървесен вид здб,бк,гбр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 105 куб.м.
За огрев 114 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 219 куб.м.