Процедури

Процедура № 778 на ДГС Чирпан

Данни за процедурата

Поделение ДГС Чирпан
Първа дата 06.03.2017
Втора дата
Начална цена 121,965.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Таен търг
Предмет ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОЯЩА ДЪРВЕСИНА НА КОРЕН

Данни за дървесината

Обект/и № 176111, 176112, 176113 i 176114
Дървесен вид бб, чб, здб, бк, цр, бл, срлп
Едра 28 куб.м.
Средна 687 куб.м.
Дребна 199 куб.м.
Технологична 311 куб.м.
За огрев 1526 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2751 куб.м.