Процедури

Процедура № 977 на ДГС Стара река

Данни за процедурата

Поделение ДГС Стара река
Първа дата 03.05.2017
Втора дата
Начална цена 58,110.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата Търг с явно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен, от територии държавна собственост, в района на ТП ДГС Стара река– обект № 1702

Данни за дървесината

Обект/и № 1702
Дървесен вид бб,здгл,см,гбр,яв,брз,
Едра 84 куб.м.
Средна 763 куб.м.
Дребна 67 куб.м.
Технологична 464 куб.м.
За огрев 319 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1697 куб.м.