Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
5668 ДГС Малко Търново 04.11.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа за срок от 12 месеца Виж пълна информация
5665 ДГС Малко Търново 28.10.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,152.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ В „НАРЕДБА № 3 ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛНИ И ПЕРИОДИЧНИ МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ НА РАБОТНИЦИТЕ“ И „НАРЕДБА № 3 ОТ 25.01.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА“ Виж пълна информация
5648 ДГС Малко Търново 23.11.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 11,400.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно/ниско напрежение) и избор на координатор на балансираща група за срок от 24 (двадесет и четири) календарни месеца Виж пълна информация
5613 ДГС Малко Търново 12.10.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
94 куб.м. 303 куб.м. 22 куб.м. 0 куб.м. 819 куб.м. 0 куб.м. 1238 куб.м.
изгор, бл, избк, цр, гбр, кгбр
2125 Процедури за продажба на дървесина 63,408.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на стояща дървесина по такса на корен Виж пълна информация
5612 ДГС Малко Търново 12.10.2021 Процедури за добив на дървесина 2,945.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейностите: товарене, разтоварване и транспорт на добита дървесина за собствени нужди. Виж пълна информация
5591 ДГС Малко Търново 01.10.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 2,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка чрез закупуване на противопожарни материали за оборудване на противопожарни депа за срок от 12 месеца Виж пълна информация
5577 ДГС Малко Търново 27.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 212 куб.м. 165 куб.м. 3 куб.м. 380 куб.м.
дб, избк
2024-2, 2124-1, 2109-3, 2018-1 Процедури за продажба на дървесина 26,769.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
5566 ДГС Малко Търново 17.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
54 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 63 куб.м.
здгл
2108-1 Процедури за продажба на дървесина 4,925.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
5534 ДГС Малко Търново 03.09.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 0 Пр. куб.м. 1000 Пр. куб.м.
-
- Процедури за продажба на дървесина 14,000.00 лв. без ДДС
Предмет: ТОВАРЕНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ НА ЗАКУПЕНА ОТ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ДЪРВЕСИНА ФРАНКО АДРЕСИТЕ ИМ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО Виж пълна информация
5524 ДГС Малко Търново 30.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 43 куб.м. 28 куб.м. 289 куб.м. 287 куб.м. 0 куб.м. 647 куб.м.
изгор, избк, цр, мждр
2002-4 Процедури за продажба на дървесина 44,286.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
5509 ДГС Малко Търново 19.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
15.31 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 12.09 куб.м. 27.40 куб.м.
дб, бк
2109-2, 2118-2 Процедури за продажба на дървесина 4,000.35 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина от склад Виж пълна информация
5465 ДГС Малко Търново 04.08.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
19 куб.м. 109 куб.м. 28 куб.м. 1004 куб.м. 851 куб.м. 452 куб.м. 2463 куб.м.
изгор, избк, цр, гбр, бк, дб
2123-2, 2119-1, 2118-1 Процедури за продажба на дървесина 172,777.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества добита дървесина от склад Виж пълна информация
5380 ДГС Малко Търново 14.06.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
8 куб.м. 2 куб.м. 0 куб.м. 563 куб.м. 562 куб.м. 281 куб.м. 1416 куб.м.
изгор, избк
2124 Процедури за добив на дървесина 34,003.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане дейността добив на дървесина Виж пълна информация
5340 ДГС Малко Търново 09.06.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 18,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката за нуждите на ТП ДГС Малко Търново за срок от 24 месеца Виж пълна информация
5339 ДГС Малко Търново 10.06.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 11,262.56 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: МЕХАНИЗИРАНО ПОДДЪРЖАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЛЕСОКУЛТУРНИ ПРЕГРАДИ И СТАРИ МИНЕРАЛИЗОВАНИ ИВИЦИ В ДЪРЖАВНИ ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „МАЛКО ТЪРНОВО“. Виж пълна информация
5331 ДГС Малко Търново 21.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35.80 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 35.80 куб.м.
бб,чб
2122-2 Процедури за продажба на дървесина 2,844.65 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина от склад Виж пълна информация
5298 ДГС Малко Търново 06.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
35 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 37 куб.м. 199 куб.м.
дб, бк, цр, мждр, гбр, трп, изгор
2002-3, 2013-6, 2024-1 Процедури за продажба на дървесина 16,150.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
5295 ДГС Малко Търново 05.05.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38.86 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 38.86 куб.м.
бб,чб
2121-3 Процедури за продажба на дървесина 3,041.75 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина от склад Виж пълна информация
5277 ДГС Малко Търново 26.04.2021
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
69 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 164 куб.м. 233 куб.м.
дб, бк, цр, мждр, гбр, трп, изгор
2002-3, 2013-6, 2024-1 Процедури за продажба на дървесина 21,570.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от склад Виж пълна информация
5269 ДГС Малко Търново 07.05.2021 Обществени поръчки/Профил на купувача 18,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Абонаментно и сервизно обслужване на офис техника /компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, UPS устройства, модеми, рутери и др./ вкл. и доставка на резервни части, материали и консумативи за офис техниката за нуждите на ТП ДГС Малко Търново за срок от 24 месеца Виж пълна информация